“ေလာဘလည္းမရိွဘူး။ ေဒါသလည္း မရိွဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္ႀကီးပြားမွာလဲ။   ေသေအာင္လုပ္၊ လုပ္တာပဲ ရိွမွာ။ ေဟ့ ကိုစိုးဝင္း လာဦး”  အပ္ထားတဲ့ လင္းယုန္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာ စကၠဴဘူးေတြအတြက္ အျပာတစ္ေရာင္႐ိုက္ၿပီးလို႔ ေနာက္တစ္ေရာင္ထပ္ဖို႔ မင္ခြက္ေဆးေနတဲ့ စက္ေနာက္ၾကည့္ လွေအးကို ဒုတိယထပ္႐ိုက္ရမယ့္ အနီေရာင္က မင္အဝင္မ်ားတာမို႔ မင္ခြက္ကို   ေသေသခ်ာခ်ာေဆးဖို႔ ေျပာေနတုန္း စက္ခန္းထဲ ဝင္လာတဲ့ ပုံႏွိပ္စက္ မန္ေနဂ်ာေအာင္ျမတ္မင္းရဲ႕ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္စကားသံကို စက္ဆရာ ကိုစိုးဝင္း ၾကားလိုက္ရတယ္။လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈမရိွတဲ့ ေအာင္ျမတ္မင္းအဖို႔ အလုပ္အပ္သူေတြနဲ႔ တစ္ခုခု အဆင္မေျပျဖစ္တိုင္း ရွင္းျပဖို႔စကားလုံးေတြ ရွားပါးေနတတ္ၿပီး လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းေတြ အေပၚကို ဖိမဲတတ္တာကို အားလုံးက သိေနၿပီမို႔ သူ႔ရဲ႕ေမာဟေတြ ေဝေန တဲ့မ်က္ႏွာႀကီးကို မၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ အလုပ္ေတြခဏနားၿပီး နားစြင့္ေနတဲ့ပုံမ်ဳိး ဖမ္းထားေနရတာေပါ့။ […]